ข่าวกิจกรรม > ปรึกษาหารือ “โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาความเสียหายจากดินกระจายตัว บริเวณคันคลองส่งน้ำชลประทาน”

ปรึกษาหารือ “โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาความเสียหายจากดินกระจายตัว บริเวณคันคลองส่งน้ำชลประทาน”

31 ม.ค. 2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 09. 30 น.  นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา      นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายปิยภัทร  สายเมฆ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 – 4 ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา         นางสาวชวลี เฌอกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาพร้อมคณะ กำหนดพื้นที่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสม “โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาความเสียหายจากดินกระจายตัวบริเวณคันคลองส่งน้ำชลประทาน” ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  จันทะมงคล  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพดินว่ามีการกระจายตัวจากการถูกน้ำกัดเซาะหรือไม่
บริเวณคลองผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด และคลองเหมืองลึก ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่