ข่าวกิจกรรม > ประชุมแจ้งแผนการเข้าดำเนินการแบ่งรายละเอียดงานปรับปรุงคลองซอย 1,2 ปีงบประมาณ 2562

ประชุมแจ้งแผนการเข้าดำเนินการแบ่งรายละเอียดงานปรับปรุงคลองซอย 1,2 ปีงบประมาณ 2562

1 พ.ย. 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ประชุมแจ้งแผนการเข้าดำเนินการแบ่งรายละเอียดงานปรับปรุงคลองซอย 1,2 ปีงบประมาณ 2562

กับ ทางทต.ลวงเหนือ เชิงดอย กำนัน ผญบ. แกนนำกลุ่ม ฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี

ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2