ข่าวกิจกรรม > ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางไปเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางไปเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

1 พ.ย. 2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางไปเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

สืบเนื่องจากงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม รณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน

ขับเคลื่อนงานวันดินโลก โดยจะทำการปลูกปอเทืองทั้งสองฝั่งถนนของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 50 กิโลกรัม จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่