ข่าวกิจกรรม > คณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ รักษาความสะอาดในภายในบริเวณปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

คณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ รักษาความสะอาดในภายในบริเวณปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

6 ก.ค. 2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ

ดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ภายในบริเวณปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา