ข่าวกิจกรรม > วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116

วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116

15 มิ.ย. 2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

       เวลา 07.29 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในช่วงเช้าเวลา 08.09 น. จัดให้มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 59 รูป และในเวลา 09.09 น. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 59 รูป จากวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม 5 ส. ณ ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่