ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ

กิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ

29 มี.ค. 2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

          นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ" และร่วมปลูกต้นไม้  บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราฝั่งขวา  โดยมีทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ  กรมชลประทานโดยนายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา
ในพื้นที่ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ด้วย