ข่าวกิจกรรม > โครงการไทยนิยมยั่งยืน

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

28 มี.ค. 2561

โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านป่าก้าง  ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ปัญหา : เกษตรกร ขอซ่อมฝายในลำเหมืองเฟยไฮ  ดาดคอนกรีต