ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 8 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ต.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ต.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ต.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ต.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ต.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ต.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 29 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 28 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 25 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 22 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด