ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 5 เม.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 เม.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 เม.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 เม.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 2 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 มี.ค. 2578 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 มี.ค. 2547 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 มี.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด