ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 26 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ม.ค. 2513 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ม.ค. 2513 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด