ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 8 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 พ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 พ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 พ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 พ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 พ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด