ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 20 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 มิ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 มิ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด