ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำวันที่ 19 กันยายน 2566


ปริมาณน้ำวันที่ 19 กันยายน 2566

19 ก.ย. 2566