ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

28 ต.ค. 2563

       ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 80 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ในเขตพื้นที่     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ