ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 (แก้ไข)

16 ก.ย. 2562

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน 6 รอบเวร ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ 14 กันยายน 2562 ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562