ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. 2561

4 ก.ค. 2561

     ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไปแล้วนั้น

     เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และขอความร่วมทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยภาคเกษตรกรรมขอให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก เพื่อสำรองน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุด

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

22e233fb3e0ef83b87825085ef384e00.pdf