ข่าวสารประชาสัมพันธ์

17 ธ.ค. 2558 ประกาศเรื่องขอแจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านข่าว
4 ส.ค. 2558 ประกาศเรื่องการส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2558 (ครั้งที่ 2) โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
21 ก.ค. 2558 ประกาศเรื่องการส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2558 โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
11 พ.ค. 2558 สอบราคาจ้างทำเครื่องกว้านบานระบายและเครื่องยก จำนวน 1 งาน เลขที่ สจ.05/2558 ขก. อ่านข่าว
11 พ.ค. 2558 สอบราคาซื้อกล่อง Gabion ภายในบรรจุหินใหญ่ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.45/2558 ขก. อ่านข่าว
7 เม.ย. 2558 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องสอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน-แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.44/2558 ขก. อ่านข่าว
7 เม.ย. 2558 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องสอบราคาซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม-ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 จำนวน 6 รายการ เลขที่ ส.43/2558 ขก. อ่านข่าว
31 มี.ค. 2558 ประกาศกรชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2558 ขก. อ่านข่าว
12 มี.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+000 ถึง กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E จ.02/2558 ขก. อ่านข่าว
6 มี.ค. 2558 สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+000 ถึง กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
20 พ.ย. 2557 ประกาศเรื่อง งดส่งน้ำเพื่อการทำนาปรัง ในฤดูแล้งปี พ.ศ.2557/2558 อ่านข่าว
13 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.01/2558 ขก.จ. ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 อ่านข่าว
11 พ.ย. 2557 สอบราคาจ้างเหมาทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา อาคารรับน้ำป่าและอาคารท่อส่งน้ำคลองระบายน้ำเหมืองลึก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน เลขที่ สจ.02/2558 ขก. อ่านข่าว
5 พ.ย. 2557 ซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า-ลูกถ้วยแรงสูง ๒๒ KV. จำนวน ๒๔ รายการ เลขที่ ส.๓๙/๒๕๕๘ ขก. อ่านข่าว
5 พ.ย. 2557 ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค (Untrasonic) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ส.๓๘/๒๕๕๘ ขก. อ่านข่าว