ข่าวสารประชาสัมพันธ์

5 พ.ย. 2557 ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค (Untrasonic) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ส.๓๘/๒๕๕๘ ขก. อ่านข่าว
4 พ.ย. 2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 กลุ่ม อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 กลุ่ม อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาจ้างติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ขนาด 3 Kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ เลขที่ สจ.01/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อชุด O-Ring ประตูระบายอากาศ - ประตูน้ำ Gate Valve จำนวน 6 รายการ เลขที่ ส.37/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อเหล็กแผ่นเรียบ - พุ๊กเหล็ก จำนวน 34 รายการ เลขที่ ส.36/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อสารกรองคาร์บอน - ทรายกรองน้ำเบอร์ 2 จำนวน 5 รายการ เลขที่ 35/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อเหล็กฉาก - ข้องอโค้ง จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.34/2558 ขก. อ่านข่าว
28 ต.ค. 2557 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E จ.01-2558 ขก.จ. งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาฯ คอลง LMC จำนวน 5 แห่ง อ่านข่าว
28 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.30-33/2558 จำนวน 4 รายการ อ่านข่าว
28 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 - ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.33/2558 ขก. อ่านข่าว
27 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.32/2558 ขก. อ่านข่าว
27 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 - ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.31/2558 ขก. อ่านข่าว
27 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เลขที่ ส.30/2558 ขก. อ่านข่าว
22 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.10/2558 มก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 อ่านข่าว