ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23 ก.พ. 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อ่านข่าว
28 มี.ค. 2560 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 1 อัตรา อ่านข่าว
21 ก.ค. 2559 ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ.2559 อ่านข่าว
11 ก.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 อ่านข่าว
14 มี.ค. 2559 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ่านข่าว
11 ก.พ. 2559 ประกาศ เรือง รับสมัครเจ้าหน้าที่ GIS ประจำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
8 ก.พ. 2559 ประกาศ เรื่อง ปรับรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านข่าว
17 ธ.ค. 2558 ประกาศเรื่องขอแจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านข่าว
4 ส.ค. 2558 ประกาศเรื่องการส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2558 (ครั้งที่ 2) โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
21 ก.ค. 2558 ประกาศเรื่องการส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2558 โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
11 พ.ค. 2558 สอบราคาจ้างทำเครื่องกว้านบานระบายและเครื่องยก จำนวน 1 งาน เลขที่ สจ.05/2558 ขก. อ่านข่าว
11 พ.ค. 2558 สอบราคาซื้อกล่อง Gabion ภายในบรรจุหินใหญ่ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.45/2558 ขก. อ่านข่าว
7 เม.ย. 2558 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องสอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน-แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.44/2558 ขก. อ่านข่าว
7 เม.ย. 2558 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องสอบราคาซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม-ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 จำนวน 6 รายการ เลขที่ ส.43/2558 ขก. อ่านข่าว
31 มี.ค. 2558 ประกาศกรชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2558 ขก. อ่านข่าว