ฝ่ายวิศวกรรม > แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC)

31 ก.ค. 2557

ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+880 ถึง กม.5+100 พร้อมถนนภายใน 1 กม.0+000 ถึง กม.2+400 ปีงบประมาณ 2557