งานพัสดุ > สอบราคา

สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยคุณภาพ เอส.ดี. 30 มอก.20-2543 ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.18/2558 มก.

8 ต.ค. 2557

สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยคุณภาพ เอส.ดี. 30 มอก.20-2543 ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.18/2558 มก.