ข่าวกิจกรรม / วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

25 ธ.ค. 2566

           นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชนในกรณีที่อาศัยในเขตพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นที่จัดสรรเพื่ออพยพราษฎรออกจากเขตน้ำท่วม เนื่องจากการก่อสร้างโครงการชลประทานแม่กวง โดยมีนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา และหน่วยงานราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชาชน และพบปะประชาชนในกรณีที่อาศัยในเขตพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
             สืบเนื่องจากประเด็นที่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแหย่ง และหมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอ  สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ที่ดินจาก สทก.เป็นโฉนดที่ดิน โดยพื้นที่จัดสรรเพื่ออพยพราษฎรจากเขตน้ำท่วมโดยแบ่งเป็นพื้นที่แปลงจัดสรรอพยพ ห้วยฮัก จำนวน 193 แปลง พื้นที่แปลงจัดสรรอพยพ ห้วยเกี๋ยง จำนวน 120 แปลง รวมจำนวนแปลงทั้งหมด 313 แปลง