ข่าวกิจกรรม / วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

25 ธ.ค. 2566

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เรื่องการติดตามความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด

            ในวันเดียวกัน เวลา 14.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่