ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

25 ธ.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
นายชูชาติ รักจิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมชลประทาน
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖