ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รายงานสภาพความมั่งคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจากเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รายงานสภาพความมั่งคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจากเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

17 พ.ย. 2566

        ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.37 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้รับแจ้งการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงตุง ประเทศเมียนมา ( Myanmar ) ความรุนแรงขนาด 6.4 จุดศูนย์กลาง 21.189 o N , 99.344 o E ความลึก 9 Km. ( กิโลเมตร ) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 100 เมตร ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ สามารถรับรู้ได้ถึงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน  และกรุงเทพมหานคร จากนั้นเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาเบื้องต้น 4 ครั้งดังนี้

  • เวลา 08.37 น. อาฟเตอร์ช็อก ขนาด 6.4 ความลึก 9 กม.
  • เวลา 08.42 น. อาฟเตอร์ช็อก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กม.
  • เวลา 08.46 น. อาฟเตอร์ช็อก ขนาด 3.5 ความลึก 4 กม.
  • เวลา 08.48 น. อาฟเตอร์ช็อก ขนาด 3.4 ความลึก 3 กม.

        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ดำเนินการตรวจสอบวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย

  1. เขื่อนฝั่งขวา ผลกระทบต่อตัวเขื่อน  4.86  %  เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย
  2. เขื่อนฝั่งซ้าย ผลกระทบต่อตัวเขื่อน  0.993  %  เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย
  3. เขื่อนฝั่งหลัก ผลกระทบต่อตัวเขื่อน  6.12  %  เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย

        ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ดำเนินการเดินสำรวจด้วยสายตาบริเวณเขื่อนทั้ง 3 จุด ไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งรอยแตกและการรั่วซึมผ่านตัวเขื่อนทั้ง 3 จุดดังกล่าว เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติและปลอดภัย