ข่าวกิจกรรม / วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา “ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา”

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา “ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา”

18 ก.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา   

  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปรับฟังการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับในพื้นที่ด้วยนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมรับจะผลักดันโครงการให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งยังได้สั่งการให้กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รักษาระบบนิเวศ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

     กรมประมง ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 1,000,000 ตัว เป็นพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว โดยร่วมกับกรมชลประทาน และจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งแรกวันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวน 200,000 ตัว ประกอบไปด้วยพันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลากาดำ ปลาบ้า ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นโอกาสเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีส่วนราชการ ประชาชน และชุมชนประมงท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม