ข่าวกิจกรรม / วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

16 ก.ย. 2566

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  หน่วยงานราชการในสังกัดและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่