ข่าวกิจกรรม / วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้การต้อนรับ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1 และสื่อมวลชล ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้การต้อนรับ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1 และสื่อมวลชล ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

12 ก.ย. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมต้อนรับ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 1 และสื่อมวลชล ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้นำเสนอข้อมูลเป้าประสงค์โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา นาฬิกาการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา การบริหารจัดการในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ.2566 และวิธีรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ ปี 66-69   ในพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และได้ไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประกอบด้วย พระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลและล่องเรือเยี่ยมชมในบริเวณโดยรอบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา