ข่าวกิจกรรม / วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “หลักการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศในงานชลประทาน”

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “หลักการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศในงานชลประทาน”

24 ส.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการสำรวจและทำแผนที่ภูมิภาคในงานชลประทาน เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ดังนี้

 1. การจัดทำแผนงานด้านสำรวจภูมิประเทศของโครงการต่างๆ
 2. คำนวณรายละเอียดของปริมาณงาน
 3. จัดทำประมาณการค่าสำรวจ
 4. จัดทำแผนการใช้วัสดุ
 5. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามเบื้องต้น
 6. วางแผนปฏิบัติงานในสนาม การสำรวจ รายละเอียดหาข้อมูลเบื้องต้นตามขอบเขตฝ่ายพิจารณาโครงการกำหนดให้
 7. ปฏิบัติการสำรวจแผนที่ในสนามโดยละเอียด
 8. ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานในสนาม
 9. ตรวจสอบข้อมูลผลการสำรวจและเขียนแผนที่
 10. จัดส่งแผนที่ให้โครงการ
 11. จัดทำ ควบคุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

การบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคทฤษฎีในช่วงเช้าและในช่วงบ่าย บรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมสำรวจ และถอดบทเรียนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเช้าลงพื้นที่ปฏิบัติในสถานที่จริง บริเวณคลองส่งน้ำฝั่งขวา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา เป็นผู้ปิดการอบรมในครั้งนี้