ข่าวกิจกรรม / วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนคณะศึกษาดูงานนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนคณะศึกษาดูงานนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ

19 ก.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล  จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 รับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ ดังนี้

  1. สถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1
  2. ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำปิงตอนบน
  3. ประวัติโครงการ
  4. ลักษณะโครงการ
  5. สถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2566
  6. แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ (ในอนาคต)  ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ในวันเดียวกัน เวลา 10.15 น. คณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566 ลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าว วัดป่าไตรลักษณ์ โดยมีนายเชิด สุนันตา ตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวและการจัดการน้ำตามรอบเวรการส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา