ข่าวกิจกรรม / สืบเนื่องจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สำรวจความเสียหาย

สืบเนื่องจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สำรวจความเสียหาย

20 ต.ค. 2565

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 13.00 น.
     สืบเนื่องจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ลึกจากพื้นดิน 2 กิโลเมตร ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองติจูด 99.106 องศาตะวันออก
     นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สำรวจความเสียหาย พื้นที่บริเวณดังกล่าว ณ ที่ทำการเทศบาลแม่คือ และ พื้นที่ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
     ในการนี้ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป โดยจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมาถึงเขื่อนแม่กวง มีระยะทาง 15 กิโลเมตร มีผลต่อเขื่อนเพียง 2.5% เขื่อนฝั่งซ้าย และ 16.14% เขื่อนหลัก สภาพปัจจุบันมีความมั่นคงแข็งแรงทั้งเขื่อนและอาคารประกอบ โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่เขื่อนได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อนทุกวันทั้งจากการเดินสำรวจทางกายภาพด้วยตา และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้านท้ายเขื่อน