ข่าวกิจกรรม


 • ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  12 มี.ค. 2562

  วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง (พื้นที่นาปรัง)

  12 มี.ค. 2562

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >


 • เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

  12 มี.ค. 2562

  วันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกิตติ์วริศ … เพิ่มเติม > >


 • ปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสันเขื่อนแม่กวงอุดมธาราฝั่งขวา

  27 ก.พ. 2562

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 10.00… เพิ่มเติม > >


 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

  27 ก.พ. 2562

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการฝึกอบรมยุชลกรเรียนรู้โครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2562

  26 ก.พ. 2562

  วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15

  22 ก.พ. 2562

  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  31 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 นายเจนศักดิ์ … เพิ่มเติม > >


 • ปรึกษาหารือ “โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาความเสียหายจากดินกระจายตัว บริเวณคันคลองส่งน้ำชลประทาน”

  31 ม.ค. 2562

  วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09. 30… เพิ่มเติม > >


 • รายงานข่าวสถานการณ์การส่งน้ำรอบเวรที่ 1

  31 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้สื่อข่าว… เพิ่มเติม > >


 • การประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

  2 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

  13 ธ.ค. 2561

  วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >


 • ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

  27 พ.ย. 2561

  วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.    … เพิ่มเติม > >


 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2561

  27 พ.ย. 2561

  วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561      ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาตรวจราชการ

  19 พ.ย. 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายเจนศักดิ์ … เพิ่มเติม > >