ข่าวกิจกรรม


 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ

  21 ก.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤดิษกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำตามนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร้อยเอกธรรมนัส… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  19 ก.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์… เพิ่มเติม > >


 • วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา “ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา”

  18 ก.ย. 2566

    นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา      สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กันยายน… เพิ่มเติม > >


 • วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

  16 ก.ย. 2566

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจราชการ… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้การต้อนรับ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1 และสื่อมวลชล ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

  12 ก.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมต้อนรับ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่… เพิ่มเติม > >


 • วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา )

  11 ก.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดโครงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  8 ก.ย. 2566

  นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  5 ก.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนางสาวสุภัสรา… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “หลักการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศในงานชลประทาน”

  24 ส.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการสำรวจและทำแผนที่ภูมิภาคในงานชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

  23 ส.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราให้สัมภาษณ์พิเศษโรงเรียนชลประทานผาแตก

  21 ส.ค. 2566

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดม มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ให้สัมภาษณ์แก่นักเรียนชลประทานผาแตก… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน”

  17 ส.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

  12 ส.ค. 2566

  วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์… เพิ่มเติม > >


 • ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2566

  12 ส.ค. 2566

  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566

  10 ส.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >