ข่าวกิจกรรม


 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดวัชพืช

  6 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา ลงพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ช่วง กม.12 + 200 เพื่อติดตามงานกำจัดวัชพืช โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

  5 ก.ค. 2566

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วย นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา ได้ติดตามงานและให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายนนทวัฒน์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

  4 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา ได้ติดตามงานและให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.

  4 ก.ค. 2566

   นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธาราได้ติดตามงานและให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนโดยมีนายคมสันวัดเข่งสบ1.คบ.แม่กวงอุดมธาราพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายส่งน้ำฯที่1เข้าร่วมเพื่อถอดบทเรียนให้การส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.

  30 มิ.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายเชิด… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซม (เพิ่มเติม) เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

  29 มิ.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมแซมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (งบเพิ่มเติมอุทกภัย66) 1. งานซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

  27 มิ.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา         นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 3

  16 มิ.ย. 2566

  วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรในสังกัดร่วมจัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วางแผนเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร ตามนโยบายกรมชลประทาน

  14 มิ.ย. 2566

  วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ      และบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ตรวจเยี่ยม วางแผนเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันคล้ายสถาปนากรมชลประทาน “ 121 ปี กรมชลประทานสู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่”

  13 มิ.ย. 2566

      นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้สานต่องาน               ด้านชลประทานอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมถึงให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง – แม่ลาว ครั้งที่ 21 / 2566

  9 มิ.ย. 2566

  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง – แม่ลาว ครั้งที่ 21… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566

  8 มิ.ย. 2566

  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์งานประเพณีเดือน 9 เป็ง และยกช่อฟ้าเอกอุโบสถ

  3 มิ.ย. 2566

  วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง      อุดมธารา เข้าร่วมงานไหว้สาประเพณีสรงน้ำธาตุเจดีย์ทันใจและสรงน้ำพระเจ้าทันใจ พร้อมนี้ได้ร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถวัดใหม่ชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี

  3 มิ.ย. 2566

  วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี… เพิ่มเติม > >


 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

  3 มิ.ย. 2566

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 เพิ่มเติม > >