ข่าวกิจกรรม


 • ประชุมติดตามและประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/2563

  5 มี.ค. 2563

  วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามแผนการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอุปโภค - บริโภค ปี 2562/63

  21 ม.ค. 2563

  วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นายกิตติ์วริศ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  25 ธ.ค. 2562

  วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายกิตติ์วริศ … เพิ่มเติม > >


 • นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  13 พ.ย. 2562

  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.… เพิ่มเติม > >


 • กรมทรัพยากรธรณี เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  8 พ.ย. 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  … เพิ่มเติม > >


 • ประชุมพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  13 ก.ย. 2562

            นายปิยภัทร  สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

  2 ก.ย. 2562

         นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  2 ส.ค. 2562

                  นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด … เพิ่มเติม > >


 • ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูก

  23 ก.ค. 2562

  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  2 ก.ค. 2562

  วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • การฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) "การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell)"

  22 พ.ค. 2562

            วันพุธที่ 22 พฤษภาคม… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture lrrigation and water resource managemen”

  13 พ.ค. 2562

           นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ… เพิ่มเติม > >


 • “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

  26 เม.ย. 2562

  วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โครงการ… เพิ่มเติม > >


 • จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  18 เม.ย. 2562

  วันที่ 12-18 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา … เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

  5 เม.ย. 2562

  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพันธุ์ … เพิ่มเติม > >