ข่าวกิจกรรม


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  21 พ.ค. 2567

          วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายภูวนัตถ์ เสธา นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

  21 พ.ค. 2567

            วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นำคณะผู้บริหาร… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนการรับมรดกของผู้ทรงสิทธิในที่ดินจัดสรรอพยพราษฎร และการออกหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิทำกิน (สทก.) โครงการแม่กวงอุดมธารา วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ

  21 พ.ค. 2567

            วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา   … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราต้อนคณะศึกษาดูงาน โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  20 พ.ค. 2567

            วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการ   ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย    … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษา รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า

  7 พ.ค. 2567

           วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสรเชษฐ์ สมนวล นายช่างเครื่องกล… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมปรับแผนการส่งน้ำ ปี พ.ศ. 2567

  26 เม.ย. 2567

          วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายเกษียร  สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมการติดตามและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  23 เม.ย. 2567

       วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา พด.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมกิจกรรม FAD Talk Today เรื่องนี้ต้องบอกต่อ หัวข้อ “การโอนครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนให้กรมชลประทาน”

  23 เม.ย. 2567

           วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนางสาวสุภัสรา ปิงอินถา พด.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

  25 ธ.ค. 2566

             นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชนในกรณีที่อาศัยในเขตพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.35 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และคณะ “ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด”

  25 ธ.ค. 2566

           ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

  25 ธ.ค. 2566

              นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  25 ธ.ค. 2566

  ขอแสดงความยินดีกับ นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สนับสนุนการฝึกบินควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

  25 ธ.ค. 2566

                 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ให้การสนับสนุนกองทัพอากาศ อนุญาตให้เฮลิคอปเตอร์ดำเนินการดูดน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อการฝึกซ้อมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน… เพิ่มเติม > >


 • วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้การต้อนรับ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด เยี่ยมชมเขื่อนแม่กวงฯพร้อมรับฟังบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  25 ธ.ค. 2566

                นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมต้อนรับ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

  15 ธ.ค. 2566

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >