ข่าวกิจกรรม


 • ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2566

  12 ส.ค. 2566

  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566

  10 ส.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566

  10 ส.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา “จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา”

  27 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

  27 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมถวาย พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา “ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระชนมพรรษา”

  20 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการ  ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายสรเชษฐ์ สมนวล และนายธนวัฒน์ ธรรมป๊อก เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการแก้ไขการบุกรุกในเขตพื้นที่ชลประทาน”

  20 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนคณะศึกษาดูงานนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ

  19 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล  จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายคมสัน วัดเข่ง… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทย อสมท.

  18 ก.ค. 2566

  โดย นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย อสมท. ทำสกรู๊ป พิเศษ เรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กวงและการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

  13 ก.ค. 2566

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  11 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา และกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการต่อยอดโครงการประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  11 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราข้าร่วมการประชุมประเด็นหารือ โครงการต่อยอดโครงการประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  11 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมการประชุมประเด็นหารือ โครงการต่อยอดโครงการประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่เกี่ยวกับการบุกรุกที่ราชพัสดุ

  7 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารามอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา  ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ผู้นำชุมชน… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราหารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่)

  7 ก.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร์ สฤดิษกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค… เพิ่มเติม > >