ข่าวกิจกรรม


 • “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

  26 เม.ย. 2562

  วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โครงการ… เพิ่มเติม > >


 • จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  18 เม.ย. 2562

  วันที่ 12-18 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา … เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

  5 เม.ย. 2562

  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพันธุ์ … เพิ่มเติม > >


 • ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  12 มี.ค. 2562

  วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง (พื้นที่นาปรัง)

  12 มี.ค. 2562

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >


 • เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

  12 มี.ค. 2562

  วันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกิตติ์วริศ … เพิ่มเติม > >


 • ปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสันเขื่อนแม่กวงอุดมธาราฝั่งขวา

  27 ก.พ. 2562

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 10.00… เพิ่มเติม > >


 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

  27 ก.พ. 2562

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการฝึกอบรมยุชลกรเรียนรู้โครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2562

  26 ก.พ. 2562

  วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15

  22 ก.พ. 2562

  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  31 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 นายเจนศักดิ์ … เพิ่มเติม > >


 • ปรึกษาหารือ “โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาความเสียหายจากดินกระจายตัว บริเวณคันคลองส่งน้ำชลประทาน”

  31 ม.ค. 2562

  วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09. 30… เพิ่มเติม > >


 • รายงานข่าวสถานการณ์การส่งน้ำรอบเวรที่ 1

  31 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้สื่อข่าว… เพิ่มเติม > >


 • การประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

  2 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

  13 ธ.ค. 2561

  วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >