ข่าวกิจกรรม


 • ซักซ้อมวางแผนสำรองการใช้น้ำและตรวจความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

  29 ก.ย. 2565

  วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และ นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกแบบ สชป.1 ไปดูงานเพื่อวางแผน ออกแบบอาคารป้องกันคลองระบายเหมืองลึก

  27 ก.ย. 2565

  วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกแบบ สชป.1 ไปดูงานเพื่อวางแผน ออกแบบอาคารป้องกันคลองระบายเหมืองลึก สืบเนื่องจากเมื่อช่วงวันที่… เพิ่มเติม > >


 • ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  13 ก.ย. 2565

  วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านน้อย… เพิ่มเติม > >


 • ให้การต้อนรับ นำเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (SMART HYBRID MOBILE SOLAR PUMP)

  6 ก.ย. 2565

  ันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้      นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • เข้าดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำ จากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่ 24 สิงหาคม

  29 ส.ค. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำ จากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  26 ก.ค. 2565

  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมทำพิธีส่งมอบงาน โครงการ ประตูระบายน้ำแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  26 ก.ค. 2565

  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา และนายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

  21 ก.ค. 2565

  วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมสำรวจออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนความปลอดภัยเขื่อน

  21 ก.ค. 2565

  วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้   นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายภมร เพชระบูรณิน… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมพิธีถวายเทียบพรรษา

  21 ก.ค. 2565

  วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์… เพิ่มเติม > >


 • เข้าชมพื้นที่เพื่อจะขออนุญาตในการทำการติดเครื่องพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ

  21 ก.ค. 2565

  วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ ลงพื้นที่ร่วมกับนายรังสรรค์ บุศย์เมือง… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำการส่งน้ำรอบเวรแรกในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

  21 ก.ค. 2565

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำการส่งน้ำรอบเวรแรกในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมซักซ้อมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  5 ก.ค. 2565

  วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย… เพิ่มเติม > >


 • ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองแม่ลายก่อนถึงประตูระบายน้ำแม่โป่ง(แม่ก๊ะ) เพื่อรองรับในช่วงฤดูน้ำหลาก

  5 ก.ค. 2565

  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำเหมืองแม่ลาย

  5 ก.ค. 2565

  วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยนายอนุรักษ์… เพิ่มเติม > >