โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.053-865-685