ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 กรกฎาคม 2557


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

16 ก.ค. 2557