ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 กรกฎาคม 2557


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

3 ก.ค. 2557