ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 กรกฎาคม 2557


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

2 ก.ค. 2557