ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มิถุนายน 2557


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มิถุนายน 2557

30 มิ.ย. 2557