ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564

2 พ.ค. 2564