ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 24 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 พ.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียด