ข่าวกิจกรรม / ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

7 พ.ค. 2564

       นายอัธยา  อรรณพเพ็ชร  ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมี นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  รับฟังปัญหา  ติดตามผลดำเนินงาน ให้คำแนะนำ พร้อมแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป