ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

20 เม.ย. 2564
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.
       เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้สั่งให้มีการดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณอาคารที่ทำการ ห้องประชุม บ้านพักและพื้นที่โดยรอบในโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่โครงการ และ ผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งเน้นย้ำบุคลากรเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติตามหลัก DMHTTA เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด