ข่าวกิจกรรม / ร่วมอบรมแผนการบริหารและจัดการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ร่วมอบรมแผนการบริหารและจัดการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

17 มี.ค. 2564

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. 


       นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 4 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมแผนการบริหารและจัดการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมี นายณัฐวุฒิ นากสุก ผวศ.ชป.1 เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่