ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

2 ส.ค. 2562

                นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอสันทราย ประจำเดือนสิงหาคม 2562  และได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ห้องประชุมอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในที่ประชุม