ข่าวกิจกรรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ คณะฯ เยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ คณะฯ เยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

16 มิ.ย. 2557

นายสมปอง  อินทร์ทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ คณะฯ เยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมี ผู้อำนวยการโครงการฯ (นายวุฒิชัย  รักษาสุข) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้ายี่ยมชมสำนักงานและรับฟังบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน