ข่าวกิจกรรม


 • ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2557

  23 ก.ค. 2557

  การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2557 (วันที่ 18 กรกฏาคม 2557)   ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา Rolex replica เพิ่มเติม > >


 • ชาวเขื่อนแม่กวงฯร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี2557

  10 ก.ค. 2557

  ชาวเขื่อนแม่กวงฯร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฏาคม 2557  ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติและวัดใหม่ชลประทาน fake… เพิ่มเติม > >


 • 13 มิถุนายน 2557 วันครบรอบ 112 ปี กรมชลประทาน

  18 มิ.ย. 2557

  ชาวเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันครบรอบ 112 ปี กรมชลประทาน cloni orologi เพิ่มเติม > >


 • ประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

  17 มิ.ย. 2557

  รายงานการโครงการฝึกอบรม ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ… เพิ่มเติม > >


 • ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ… เพิ่มเติม > >


 • การศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

  17 มิ.ย. 2557

  โครงการฝึกอบรม ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมย่อยเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

  17 มิ.ย. 2557

  การประชุมย่อยเกษตรกร  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ คณะฯ เยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  16 มิ.ย. 2557

  นายสมปอง  อินทร์ทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ คณะฯ เยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมี ผู้อำนวยการโครงการฯ (นายวุฒิชัย  รักษาสุข)… เพิ่มเติม > >


 • กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมทำบุญสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันครบรอบ 112 ปี กรมชลประทาน

  13 มิ.ย. 2557

  กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมทำบุญสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันครบรอบ 112 ปี กรมชลประทาน เพิ่มเติม > >


 • ประชุม jmc เรื่อง ขอเพิ่มรอบเวรการส่งน้ำในคลองผาแตก

  2 พ.ค. 2557

  ประชุม jmc ครั้งที่3-2557 30เมษ57 เรื่อง ขอเพิ่มรอบเวรการส่งน้ำในคลองผาแตก เพิ่มเติม > >