ข่าวกิจกรรม


 • จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการส่งน้ำไปก่อน โดยกำหนดเริ่มส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปี

  15 ก.ค. 2558

  15 กค. 58 เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการส่งน้ำไปก่อน โดยกำหนดเริ่มส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปี ในวันที่ 27 ก.ค.นี้  กำหนดส่งน้ำเป็นรอบเวร… เพิ่มเติม > >


 • ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงฯ ต้อนรับ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ และชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอดอยสะเก็ด

  22 มิ.ย. 2558

  21 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงฯ ต้อนรับ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ และชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอดอยสะเก็ด… เพิ่มเติม > >


 • กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113 ปี วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2558

  15 มิ.ย. 2558

  กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113 ปี วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการ สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่… เพิ่มเติม > >


 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

  2 เม.ย. 2558

  นายวุฒิชัย  รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

  24 ก.พ. 2558

  โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา   2 เมษายน… เพิ่มเติม > >


 • สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน

  18 ธ.ค. 2557

  สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน โดยมีนายวุฒิชัย  รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ให้การบรรยาย ณ วันที่ 12-15… เพิ่มเติม > >


 • สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน

  18 ธ.ค. 2557

  สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน โดยมีนายวุฒิชัย  รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ให้การบรรยาย ณ วันที่ 12-15… เพิ่มเติม > >


 • นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และคณะฯ ตรวจผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้ำ

  20 พ.ย. 2557

  นางสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาและคณะฯ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ตรวจผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร และคณะ ตรวจผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้ำ

  20 พ.ย. 2557

  นางสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาและคณะฯ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ตรวจผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2557/2558

  14 พ.ย. 2557

  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง  ปี 2557/2558 โดยมีนายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ประชมเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมชลประทาน ด้านบริหารจัดการน้ำและการจ้างแรงงานภาคเกษตร

  28 ต.ค. 2557

  ประชมเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมชลประทาน ด้านบริหารจัดการน้ำและการจ้างแรงงานภาคเกษตร   เวลา 10.00 น.  วันที่ 28 ตุลาคม… เพิ่มเติม > >


 • การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ "ห้วยฮัก/ห้วยเกี๋ยง"

  9 ก.ย. 2557

  การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ "ห้วยฮัก/ห้วยเกี๋ยง" วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ วัดใหม้ชลประทาน  ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ฯในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงฯ

  3 ก.ย. 2557

  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่จัดสรรอพยพฯ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่  3… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือแนวทางปัญหานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  22 ส.ค. 2557

  ประชุมแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีปริมาณขยะตกค้างจากนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • รับฟังการบรรยายเรื่องตะกอนที่ตกในเขื่อนแม่กวง

  24 ก.ค. 2557

  เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงฯ  เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องตะกอนที่ตกในเขื่อนแม่กวง โดย นายธาดา  สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา… เพิ่มเติม > >