ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561

19 ต.ค. 2561