ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

2 ต.ค. 2561