ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561

21 ก.ย. 2561