ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

10 ส.ค. 2561