ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

1 ส.ค. 2561