ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

20 ก.ค. 2561