ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

10 ก.ค. 2561