ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561

22 มิ.ย. 2561